Ταχ. Θυρίδα: 1514, Θεσσαλονίκη, 540 06 | [email protected]

Αίτηση μέλους

Στοιχεία μέλους
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες)
Διεύθυνση (Μόνιμη κατοικία για αποστολή πιστοποιητικού)
Τ.Κ.
Πόλη
Τηλέφωνο εργασίας
Τηλέφωνο σπιτιού
Κινητό τηλέφωνο
Fax
Email
Αριθμός Ταυτότητας
Έτος απόκτησης πτυχίου
Σημερινή απασχόληση
Ειδικότητα
Νοσοκομείο
Σύντομο βιογραφικό

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις Συμφωνώ με τους όρους χρήσης και τη χρήση των στοιχείων μου(Τα στοιχεία δεν θα διατεθούν σε τρίτους)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Θυρίδα: 1514,
Ταχ. Κωδ.: 540 06 Θεσσαλονίκη
ISSN: 1108-500
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus.

Για μετάβαση στο τελευταίο τεύχος στην ιστοσελίδα
του περιοδικού πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚA
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πατήστε παρακάτω για να ενημερωθείτε για τα
της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΕΒΕ

Πατήστε παρακάτω για να ενημερωθείτε για τα
της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ)