Ταχ. Θυρίδα: 1514, Θεσσαλονίκη, 540 06 | [email protected]

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


journalΙδιοκτησία - Έκδοση - Σύνταξη

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Θυρίδα: 1514, Ταχ. Κωδ.: 540 06 Θεσσαλονίκη

ISSN: 1108-500

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus.

 

Για μετάβαση στην ιστοσελίδα του περιοδικού πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Θυρίδα: 1514,
Ταχ. Κωδ.: 540 06 Θεσσαλονίκη
ISSN: 1108-500
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus.

Για μετάβαση στο τελευταίο τεύχος στην ιστοσελίδα
του περιοδικού πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚA
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πατήστε παρακάτω για να ενημερωθείτε για τα
της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΕΒΕ

Πατήστε παρακάτω για να ενημερωθείτε για τα
της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ)