Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΧΕΒΕ χαιρετίζουν την έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας της εταιρείας μας.

Η δημιουργία της αποσκοπεί στην όσο το δυνατό καλύτερη και πιο άμεση ενημέρωση των μελών της σχετικά με τις επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας. Επίσης θα υπάρχει πρόσβαση στο περιοδικό μας <<Χειρουργικά Χρονικά>>.

Ελπίζουμε τα μέλη και όλοι οι συνάδελφοι, ιδίως οι νέοι, να αγκαλιάσουν την προσπάθειά αυτή, και με τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις τους να συνδράμουν στην βελτίωση της προσπάθειας αυτής.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας στον Ειδικό Γραμματέα της Εταιρείας Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειο Παπαζιώγα που με τις άοκνες προσπάθειες του έκανε εφικτή την δημιουργία της ιστοσελίδας.

 

Ο πρόεδρος,

 

Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος