Κωνσταντίνος Κατσώχης 1985

Ιωάννης Σάπικας 1985-1988

Νικόλαος Γαλάνης 1988-1991

Κωνσταντίνος Κατσώχης 1991-1993

Αναστάσιος Αηδονόπουλος 1994-1997

Ιωάννης Δαδούκης 1998-2001

Αθανάσιος Σακαντάμης 2002-2005

Γεώργιος Χατζηθεοχάρης 2006-2009

Θωμάς Γερασιμίδης 2010-2013

Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος 2014 – 2017