Πρόεδρος: Απόστολος Καμπαρούδης

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Παπαζιώγας

Ταμίας: Μιχάλης Αλατσάκης

Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κηροπλάστης

Μέλη: Νικόλαος Λυραντζόπουλος

          Χρήστος Παπαβασιλείου

 

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) την αίτηση εγγραφής στην εταιρεία.

Αίτηση μέλους

 

Στο συνημμένο έγγραφο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε όλα τα μέλη της εταιρείας

Μέλη εταιρείας