ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

 

ΡΟΔΟΣ, 8-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018-08

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

https://civildisastermed.org

 

 

 

rhodes 

 

 

“Natural disasters, industrial accidents and terrorist attacks frame an asymmetric environment, which poses several challenges to healthcare providers. This new setting of disaster incidents mandates tactics and medical practices, which differ from the daily provided medical care in civilian hospitals.

Via an intense 3 days training program in the field of disaster medicine and management, trainees are expected to acquire the theoretical framework as well as practical skills to respond in health crisis incidents and humanitarian missions, where number and severity of casualties exceed local infrastructure and resources.

The island of Rhodes, due to its geopolitical position on tectonic plates between Europe and Asia, in the crossroad of refugee exodus from war zones in Middle East, its particular interest as a touristic destination for more than one million tourists per year and its high standard infrastructures, guarantees ideal conditions for hosting such an advanced course.