13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

13xebe

3-5 Νοεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη

 

 

 

Παρακαλώ πατήστε εδώ για την Α' Ανακοίνωση