Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την αίτηση εγγραφής στην Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος σε μορφή word

 

Αίτηση εγγραφής [docx]